Vzgojni načrt: Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah (projekt)

Predstavitev projekta

S projektom Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah želimo narediti premik v samem načrtovanju vzgojnih načrtov. Če so le ti pogosto odsev taksonomsko naštetih željenih vrednot različnih deležnikov (vodstva šol, zaposlenih, učencev in staršev), ki v pedagoški praksi ne zaživijo, želimo s projektom vzgojne načrte nadgraditi z vzgojnim konceptom. Slednji je razumljen kot identitetno jedro celotne šole in pomeni njeno dolgoročno filozofijo, ki so ji zavezani vsi deležniki, ki vstopajo v šolski prostor, in jo dejansko tudi živijo. Dr. Dejan Hozjan

Vprašalniki:

  1. Anketni vprašalniki za analizo obstoječega vzgojnega načrta in vzgojnih dejavnosti
  2. Vprašanja za intervjuje zaposlenih, staršev in učencev za usklajevanje vzgojnih želja

Dokumenti:

  1. Analiza obstoječega vzgojnega načrta in vzgojnih dejavnosti
  2. Poročilo o intervjujih o željenem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu
  3. Predlog pedagoškega koncepta in vzgojnega načrta za Osnovno šolo Koroška Bela
  4. Predlog implementacije vzgojnega načrta

Članki:

  1. Članek: Dejan Hozjan, Larisa Rebeka Opeka, Janja Glušič (2023): Vzgojni načrt potrebuje okvir, ki ga da vzgojni koncept. V: Vzgoji 98, 28-29.
  2. Članek: Dejan Hozjan, Tjaša Udovč in Eli Čigon (2023): Model razvijanja vzgojnega koncepta v osnovnih šolah. V: Vzgoja 98, 2023, 28-29, 30-31.
  3. Članek: Dejan Hozjan, Tjaša Udovč in Eli Čigon (2023): Primer oblikovanja vzgojnega koncepta na osnovni šoli. V: Spletna stran IFP, 12. junij 2023.
  4. Članek: Dejan Hozjan in Janja Glušič (2023): Izhodišča za razvijanje vzgojnega koncepta v osnovnih šolah. Spletna stran IFP, 12. junij 2023.
  5. Članek prijavljen za 5. mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države: JEZIK KOT TEMELJ NARODNE IDENTITETE. Zbornik konference, str. 473.

________________________

Zanimive povezave:

  1. Posvet: Vzgojni načrt in oblikovanje identitete šole
  2. Več o vzgojnem načrtu
  3. Knjiga: Vzgojni načrt v šoli 
  4. Seminarji o vzgojnem načrtu in povezanih temah
 •  

_________________________

Ta stran je nastala v okviru projekta »Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah«, financiran v okviru razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropske unije, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.