Anketni vprašalnik za učence

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Vljudno te naprošamo za sodelovanje pri anketiranju. Tvoje sodelovanje je namreč ključno za izvedbo projekta, saj le s tvojimi odgovori lahko dobimo vpogled v vzgojno delo vaše šole in tvoje želji pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boš potreboval približno 10 minut časa.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

1. Splošni podatki

1. Tvoj spol:

Moški

Ženska

2. Razred, ki ga obiskuješ:

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

2. Pogled na vzgojno delo šole

3. Kako pomembno je zate, na kakšen način te v šoli vzgajajo?

Zelo pomembno

Pomembno

Delno pomembno

Nepomembno

4. Kaj bi na šoli še lahko naredili, da bi ti pomagali pri odraščanju?

Možnih je več odgovorov. Izbereš lahko največ tri odgovore.

Z učitelji bi skupaj oblikovali pravila lepega vedenja na šoli.

Učitelji bi mi pokazali, kako se naj vedem.

Učitelji bi mi povedali, kakšno vedenje pričakujejo od mene.

Učitelji bi me nagradili v primeru lepega vedenja.

Učitelji bi imeli enaka pričakovanja do vseh.

Z učitelji bi se lahko pogovarjali o vsem.

Učitelji bi mi ponudili pomoč pri odraščanju, ko bi le to potreboval.

Drugo: Anketni vprašalnik za učence

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Vljudno te naprošamo za sodelovanje pri anketiranju. Tvoje sodelovanje je namreč ključno za izvedbo projekta, saj le s tvojimi odgovori lahko dobimo vpogled v vzgojno delo vaše šole in tvoje želji pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boš potreboval približno 10 minut časa.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

1. Splošni podatki

1. Tvoj spol:

Moški

Ženska

2. Razred, ki ga obiskuješ:

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

2. Pogled na vzgojno delo šole

3. Kako pomembno je zate, na kakšen način te v šoli vzgajajo?

Zelo pomembno

Pomembno

Delno pomembno

Nepomembno

4. Kaj bi na šoli še lahko naredili, da bi ti pomagali pri odraščanju?

Možnih je več odgovorov. Izbereš lahko največ tri odgovore.

Z učitelji bi skupaj oblikovali pravila lepega vedenja na šoli.

Učitelji bi mi pokazali, kako se naj vedem.

Učitelji bi mi povedali, kakšno vedenje pričakujejo od mene.

Učitelji bi me nagradili v primeru lepega vedenja.

Učitelji bi imeli enaka pričakovanja do vseh.

Z učitelji bi se lahko pogovarjali o vsem.

5. Kako si zadovoljen s tem, kako te na šoli vzgajajo?

Zelo zadovoljen/na

Zadovoljen/na

Delno zadovoljen/na

Nezadovoljen/na

3. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole

6. Ali veš, kaj je vzgojni načrt?

Da

Ne

7. Ali veš, kaj je napisano v vzgojnem načrtu vaše šole in zakaj se uporablja?

Da

Ne

7.1. Kako si se seznanil/a z vzgojnim načrtom?

Možnih je več odgovorov.

Učitelj/ica mi ga je predstavil/a

Starši so mi ga predstavili

Sam sem si ga ogledal na spletni strani šole

Drugo:

8. Ali si sodeloval/a pri oblikovanju vzgojnega načrta vaše šole?

Da

Ne

8.1. Na kakšen način si sodeloval/a pri oblikovanju vzgojnega načrta?

Možnih je več odgovorov.

Izpolnil/a sem vprašalnik

Pri pouku smo se pogovarjali o vzgojnem načrti

V razredu smo izdelali plakat/miselni vzorec

Drugo:

4. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole

9. Ali bi se želel/a aktivneje vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?

Da

Ne

10. Oceni, kako pomembne so zate naslednje ključne vrednote.

Nepomembna

Malo pomembna

Srednje pomembna

Pomembna

Zelo pomembna

Delavnost

Denar

Disciplina

Enakost

Iskrenost

Lepota

Ljubezen

Poštenost

Pravičnost

Prijateljstvo

Pripadnost

Privlačnost

Resnicoljubnost

Sodelovanje

Solidarnost

Spoštovanje

Strpnost

Svoboda

Udobno življenje

Ugled

Ustvarjalnost

Varnost

Vera

Zabava

Zaupanje

Zdravje

11. Oceni, katere ključne vrednote bi morali na vaši šoli še posebej razvijati.

Nepomembna

Malo pomembna

Srednje pomembna

Pomembna

Zelo pomembna

Delavnost

Denar

Disciplina

Enakost

Iskrenost

Lepota

Ljubezen

Poštenost

Pravičnost

Prijateljstvo

Pripadnost

Privlačnost

Resnicoljubnost

Sodelovanje

Solidarnost

Spoštovanje

Strpnost

Svoboda

Udobno življenje

Ugled

Ustvarjalnost

Varnost

Vera

Zabava

Zaupanje

Zdravje

12. Po čem bi si želel/a, da bi bila vaša šola še posebej prepoznana na vzgojnem področju in čemu naj se še posebej posvečali?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________