VZGOJNI NAČRT: primeri dobrih praks, 22. 3. 2024

Strokovni seminar: petek, 22. marec 2024, 8:3016:00

OŠ Stročja vas, Ljutomer

Nadaljujemo pogovor o vzgojnih načrtih v osnovnih šolah na podlagi izsledkov raziskav in pogovorih na zadnjih seminarjih o vzgojnih načrtih ter izkušnjah osnovnih šol. Pomembno je izhajati iz stanja zdravja otrok in šolske klime ter pripraviti ustrezno prenovo vzgojnega načrta. Kaj šola potrebuje? Kaj učenci potrebujejo? Kako naj prenovimo vzgojni načrt?

Kako preveriti potrebe učencev, šole? S kakšnimi inštrumenti? Česa se lahko naučimo od dobrih primerov?

Kaj pripravlja ministrstvo s sedanjo šolsko prenovo glede vzgojnih načrtov?

TEME:

  • Primer prenove vzgojnega načrta: predstavitev projekta.
  • Potrebni inštrumenti: analiza stanja, vprašalniki in druga orodja
  • Predlog za prenovo vzgojnega načrta
  • Duševno zdravje otrok, potrebe učencev, vzgojni izzivi
  • Izzivi za vzgojni načrt ob sedanji šolski prenovi: kaj pravi dokument Nacionalni program vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 – 2033.

IZVAJALCI: dr. Dejan Hozjan, profesor na Pedagoški fakulteti Koper, Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje, dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja.

POSVETA se udeležijo ravnatelji, pomočniki ravnateljev, šolski svetovalni delavci, timi za vzgojni načrt, razredniki in profesorji osnovnih šol.

TRAJANJE: 8 ur

TOČKE: 0,5

KOTIZACIJA: 39,33 €, za udeležence VIZ 30,01 €

KATIS str. 375

PRIJAVA: rok do 18. 3. 2024, KATIS ali na e-naslov: ifp@vrn.si

TISK: 24 Vzgojni načrt – primeri dobrih praks opis

_______________

Prijavni obrazec:

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna

Dogodek

Dne: 22.03.2024 ob 8:30
Kraj: OŠ Stročja vas, Ljutomer