Strokovni posveti

“Vzgoja je oblikovanje človeka v notranji svobodnosti, je vódenje človeka v življenjsko zrelost.” dr. Franc Pediček, Mladostnikovo vedenje, 1968

Kje smo z vzgojnim načrtom

Kje smo z vzgojnim načrtom

Napovednik Posveti Seminarji
Osnovna šola Lava, Celje, petek, 8.1.2021 - PRESTAVLJENO zaradi epidemije Objava v sistemu KATIS: 0,5 točke (več …)
Read More
1 2 3 4

 

Pretekli posveti: