Strokovni posveti

“Vzgoja je oblikovanje človeka v notranji svobodnosti, je vódenje človeka v življenjsko zrelost.” dr. Franc Pediček, Mladostnikovo vedenje, 1968

VZGOJNI NAČRT: vloga ravnatelja, svetovalne službe in učiteljev

VZGOJNI NAČRT: vloga ravnatelja, svetovalne službe in učiteljev

Napovednik Posveti Seminarji
Osnovna šola Lava, Celje, petek, 18. 3. 2022 Objava v sistemu KATIS: 0,5 točke (več …)
Read More
1 2 3 4

 

Pretekli posveti: