Strokovni posveti

“Vzgoja je oblikovanje človeka v notranji svobodnosti, je vódenje človeka v življenjsko zrelost.” dr. Franc Pediček, Mladostnikovo vedenje, 1968

Projekt: Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah

Posveti
Predstavitev projekta S projektom Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah želimo narediti premik v samem načrtovanju vzgojnih načrtov. Če so le ti pogosto odsev taksonomsko naštetih željenih...
Read More
1 2 3 6

 

Pretekli posveti: