Vprašanja za intervjuje – učenci

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Izvedli smo že anketiranje in smo dobili vpogled v vzgojo na vaši šoli. Danes pa bi želeli dobiti odgovore na vprašanja, kako si želite učenci, da bi vas vzgajali na šoli v prihodnosti.

Vljudno te vabimo k sodelovanju pri intervjuju in te prosimo, da nam na sledeča vprašanja podaš čim bolj obsežne in poglobljene odgovore.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan, pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

VPRAŠANJA:

  1. vprašanje: Kako bi naj na vaši šoli vzgajali učence? Zakaj?
  2. vprašanje: Katere vrednote bi naj v šolskem prostoru veljale za vse (zaposlene, starše in učence)? Zakaj?
  3. vprašanje: Učenci so v anketi navedli, da si želijo, da bi v šoli še posebej razvijali vrednote zdravje, prijateljstvo, spoštovanje, varnost in zaupanje. Zakaj misliš, da so učenci tako odgovorili?
  4. vprašanje: Učenci si želijo, da bi bila vaša šola prepoznana po prijaznosti in lepem vedenju učencev. Zakaj so po tvojem mnenju učenci izpostavili prijaznost in lepo vedenje?
  5. vprašanje: 64% učencev se ne bi želelo vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega načrta. Zakaj si učenci ne želijo v večji meri vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega načrta?