Samospoštovanje in kultura spoštovanja, 12. – 13. 1. 2024

Seminar

SAMOSPOŠTOVANJE IN KULTURA SPOŠTOVANJA

Petek, 12. 1. 2024, 16:00 – 20:00

Sobota, 13. 1. 2024, 8:30 – 17:00

Ljubljana, Rožna ulica 2, Prešernova dvorana

Samospoštovanje je izhodiščna matrica za vse odnose. Zato na seminarju raziščemo, kaj je samospoštovanje in kako ga razvijati. To je pomembno za osebni razvoj, kakor tudi učiteljem v pomoč pri izvajanju vzgojnih načrtov.

Ker je spoštovanje vrednota, ki jo v vzgojni načrt vključuje skoraj 90 % slovenskih osnovnih šol, je potrebno razvijati teoretični okvir in praktične veščine učiteljev, da bi šole dosegale cilje, ki so si jih postavile v vzgojnih načrtih. Vzgojni načrti spodbujajo razvijanje kulture spoštovanja.

Na seminarju predstavimo vrednoto spoštovanje kot izhodišče za dejavnosti in samospoštovanje kot jedro osebnosti. Program je osnovan na rezultatih izsledkov raziskave o vzgojnih načrtih, ki so predstavljeni v doktorski disertaciji z naslovom: Vzgojni načrt v vlogi spodbujanja celostnega razvoja osebnosti. Doktorska disertacija je objavljena v knjigi: Silvo Šinkovec, Vzgojni načrt v šoli (2017).

Udeleženci spoznavajo sledeče teme:

 • osnove spoštovanja in samospoštovanja,
 • samospoštovanje kot jedro osebnosti,
 • področja celostnega razvoja osebnosti,
 • povezanost zasvojenosti z nizkim samospoštovanjem,
 • nezdrav življenjski slog in možnosti razvoja zdravih navad,
 • komunikacijski šumi in obrambna komunikacija,
 • vloga vrednot v vzgojnih načrtih in motivacijska vloga vrednot,
 • osnovne veščine za spodbujanje razvoja samospoštovanja
 • priprava konkretnih možnosti razvoja vrednote spoštovanje.
  • KATIS: str.297
  • IZVAJALEC: dr. Silvo Šinkovec
  • KOMU JE SEMINAR NAMENJEN: strokovni delavci osnovne šole in vsi posamezniki, ki želijo izboljšati samopodobo
  • TRAJANJE: 16 ur
  • TOČKE: 16 urni seminar se točkuje z 1 točko
  • CENA: 55 €, za udeležence VIZ 34,94 €
  • PRIJAVA: do 8. 1. 2024, preko sistema KATIS ali ifp@vrn.si ali 041 785 111

PROGRAM: 12. – 13. 1. 2024 opis seminarja

PRETEKLE IZVEDBE:

 

POVEZANE VSEBINE

Prijavni obrazec za seminar Kultura spoštovanja in vzgojni načrt

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna

 

PRETEKLE IZVEDBE:

 • OŠ Valentin Vodnik, 2018, 8 ur
 • OŠ Majde Vrhovnik, 2018, 8 ur
 • Vrtec Mladi rod, 2018, 16 ur
 • OŠ Alojzija Šuštarja, 2018, 16 ur
 • OŠ Zalog, 2018, 8 ur
 • OŠ Preddvor, 2017
 • OŠ Moravče, 2017, 8 ur
 •  Šentvid, 2017, 24 ur
 • Območna skupnost DKPS Celje, 2017
 • Pedagoška fakulteta Ljubljana, 2017
 • OŠ Majde Vrhovnik, 2017
 • Območna skupnost DKPS Kranj, Medgeneracijski center, 2017
 • Območna skupnost DKPS Ljutomer, 2017
 • Društvo upokojenih učiteljev, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2017
 • Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Ljubljana, 2017
 • Pedagoški delavci, župnija Besnica, 2017
 • Posvet ob 20. letnici glasbene šole Matija Tomca, Zavod sv. Stanislava, 2017
 • Mednarodni simpozij, Črenšovci, 2017
 • Območna skupnost DKPS Črnomelj,  2016
 • Kulturni dom Semič, 2016
 • Ljudska univerza Šentjurj, Slomškov simpozij, Slom,  2016
 • OŠ Žužemberk, 2016
 • OŠ Komen, 2016
 • OŠ Negova,2016
 • OŠ Križe, 2016
 • Inštitut Franca Pedička: Pogovori o etiki, 2016
 • Srednja šola za rudarstvo in varstvo okolja, Velenje, 2016
 • Pedagoška fakulteta Koper, 2016
 • Mednarodni pedagoški simpozij, Avtonomija in uvajanje alternativnih oblik dela v šoli in vrtcu, Črenšovci, 2016
 • OŠ Mirana Jarca, 2016

ODMEVI UDELEŽENCEV:

 • Zelo uporabna tema, dobila sem motivacijo za delo na sebi, s starši in otroki, ko ugotoviš, da nikoli ni prepozno izboljšati stvari.
 • Všeč mi je bila možnost sodelovanja s predavateljem 1:1. Vsekakor spodbudno izobraževanje, predvsem usmerjeno na človeka samega.
 • Zabavno, še posebno delavnice. Všeč mi je bilo strokovno podajanje, s primerjavami več avtorjev.
 • Všeč mi je bilo aktivno sodelovanje, igranje vlog, iskanje rešitev.