VZGOJNI NAČRT

1. Vzgojni načrt v slovenski osnovni šoli: Novela zakona o vzgojnem načrtu (2007)

2. Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole (MIZŠ, 2008)

3. Seminarji o vzgojnem načrtu 

    • 2021, Kje smo z vzgojnim načrtom: odnos med pedagoškim konceptom in vzgojnim načrtom, OŠ Lava, 8. 1. 2021
    • 2022, Vzgojni načrt: vloga ravnatelja, svetovalne službe in učiteljev, Garni hotel Ljutomer, 18. 3. 2022
    • 2023, Vzgojni načrt: oblikovanje identitete šole, OŠ Stročja vas, 24. 3. 2023
    • 2024, Vzgojni načrt: primeri dobre prakse, OŠ Stročja vas, 22. 3. 2024

4. Knjiga: Šinkovec, Silvo (2017): Vzgojni načrt v šoli: spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev. Ljubljana: Jutro.

5. Vrednote in vzgojni načrt. (5. poglavje knjige Vzgojni načrt v šoli)

6. Spodbujanje celostnega razvoja osebnosti in vzgojni načrt. (4. poglavje knjige Vzgojni načrt v šoli)

7. Raziskava: Silvo Šinkovec (2017): Kako vzgojni načrt živi v osnovnih šolah. (6. poglavje knjige Vzgojni načrt v šoli)

8. Projekt: Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. 2023. Pedagoška fakulteta Koper, Inštitut Franca Pedička, Osnovna šola Koroška Bela.

9. Predavanja

10. Seminarji, povezani z vzgojnim načrtom