Vprašanja za intervjuje – starši

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo oblikovati vzgojni načrt, ki bo temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Izvedli smo že anketiranje in tako ste nam podali vpogled v stanje na vzgojnem področju. Danes pa bi želeli dobiti natančnejši vpogled v vaše želje pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri intervjuju in vas prosimo, da nam na sledeča vprašanja podate čim bolj obsežne in poglobljene odgovore.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

VPRAŠANJA:

  1. vprašanje: Kaj najbolj povezuje vse (zaposlene, starše in učence) na vaši šoli in bi lahko služilo kot element poistovetenja na vzgojnem področju? Zakaj?
  2. vprašanje: Kako bi se naj po vašem mnenju glasila vizija vaše šole na vzgojnem področju? Zakaj?
  3. vprašanje: Po mnenju staršev bi morali na vaši šoli še posebej razvijati vrednote spoštovanje, sodelovanje in strpnost. Kaj je razlog za izbiro teh treh vrednot pri starših?
  4. vprašanje: Na kakšen način bi lahko vrednote spoštovanje, sodelovanje in strpnost še dodatno razvijali na šoli?
  5. vprašanje: Starši si želijo, da bi bilo izvajanje vzgojnega načrta bolj življenjsko in, da bi bilo delovanje vseh na šoli v skladu z vzgojnim načrtom. Kje vidite razloge za takšen pogled staršev na izvajanje vzgojnega načrta?
  6. vprašanje: Rezultati anketiranja kažejo, da se 47% staršev ne bi želelo vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta. Zakaj se starši ne želijo v večji meri vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?
  7. vprašanje: Na kakšen način bi bilo smiselno motivirati starše k večji vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?