Predstavitev inštituta

 

 

 

“Vzgoja je oblikovanje človeka v notranji svobodnosti, je vódenje človeka v življenjsko zrelost.”  dr. Franc Pediček

 

 

 

  • Inštitut Franca Pedička je bil ustanovljen 2010 z namenom, da razvija antropološko pedagogiko v duhu Franca Pedička.

  • Inštitut je izdal monografijo Franc Pediček: slovenski pedagog (2013), ki je bila oblikovana po posvetu o življenju in delu dr. Franca Pedička (22.10.2010).
  • Pomembna področja delovanja so: pedagogika, mir in nenasilje, etika in duhovnost.
  • Inštitut se ukvarja z raziskovalnim delom. Pomembnejša raziskava je bila narejena o vzgojnih načrtih, ki je predstavljena v knjigi Vzgojni načrt v šoli.
  • Pomembna dejavnost inštituta so seminarji in predavanja za pedagoške delavce, šolske zbornice in druge.
  • Sodelujemo na različnih strokovnih posvetih.