Vprašanja za intervjuje – zaposleni

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo oblikovati vzgojni načrt, ki bo temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Izvedli smo že anketiranje in tako ste nam podali vpogled v stanje na vzgojnem področju. Danes pa bi želeli dobiti natančnejši vpogled v vaše želje pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri intervjuju in vas prosimo, da nam na sledeča vprašanja podate čim bolj obsežne in poglobljene odgovore.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Vaš položaj na šoli oziroma pri pripravi vzgojnega načrta::

Vodstveni kader šole (ravnatelj/-ica, pomočnik/-ca ravnatelja/-ice, vodja enote/aktiva na šoli)

Predstavnik/-ica zaposlenih (predstavnik/-ca sveta šole, predstavnik/-ca sindikata itd.)

Član/-ica skupine za pripravo vzgojnega načrta šole

 

  1. vprašanje: Kaj najbolj povezuje vse (zaposlene, starše in učence) na vaši šoli in bi lahko služilo kot element poistovetenja na vzgojnem področju? Zakaj?
  2. vprašanje: Kako bi se naj po vašem mnenju glasila vizija vaše šole na vzgojnem področju? Zakaj?
  3. vprašanje: Po mnenju zaposlenih bi morali na vaši šoli še posebej razvijati vrednoti spoštovanje in strpnost. Kaj je razlog za izbiro teh dveh vrednot pri zaposlenih?
  4. vprašanje: Na kakšen način bi lahko vrednoti spoštovanje in strpnost še dodatno razvijali na šoli?
  5. vprašanje: Zaposleni si želijo, da bi bila vaša šola prepoznana po lepem vedenju učencev in njihovi razgledanosti. Zakaj si želijo zaposleni prepoznavnost vaše šole ravno po teh dveh elementih?
  6. vprašanje: Rezultati anketiranja kažejo, da se 76% zaposlenih ne bi želelo vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta. Zakaj se zaposleni ne želijo v večji meri vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?
  7. vprašanje: Na kakšen način bi bilo smiselno motivirati vaše zaposlene k večji vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?