Vzgoja je oblikovanje človeka v notranji svobodnosti, je vódenje človeka v življenjsko zrelost.

Franc Pediček

Inštitut Franca Pedička

• Inštitut Franca Pedička je bil ustanovljen 2010 z namenom, da razvija antropološko pedagogiko v duhu Franca Pedička.

• Inštitut je izdal monografijo Franc Pediček: slovenski pedagog, ki je bila oblikovana po posvetu o življenju in delu dr. Franca Pedička.

• Inštitut se ukvarja z raziskovalnim in izobraževalnim delom. Pomembnejša raziskava je bila narejena o vzgojnih načrtih, ki je predstavljena v delu Vzgojni načrt v šoli.

• Pomembna dejavnost inštituta so seminarji in predavanja za šolske zbornice. Letos smo pripravili pet programov, ki bodo objavljeni v Katisu.

• Sodelujemo na različnih strokovnih posvetih. Inštitut je bil soorganizator posveta Razvijanje etične kulture v šolstvu leta 2011, ko se je oblikovala druga Bela knjiga.

• Pomembna področja so: pedagogika, mir in nenasilje, etika in duhovnost.

Ustanovitev inštituta Franca Pedička

Ob obletnici smrti se je rodila zamisel, da bi ustanovili pedagoški inštitut z imenom dr. Pedička. Zdelo se nam je logično, smiselno in potrebno. Pediček je upal in pričakoval, da bo v šolstvu človek ponovno na prvem mestu. Ne ideologija, ne partija, ne država, ne trg. Človek! Pediček je sanjal te sanje.

Smiselno in logično se nam je zdelo, da peljemo to vizijo naprej...

Zadnje objave

Ostanite v stiku z našimi zadnjimi objavami
Kje smo z vzgojnim načrtom

Osnovna šola Lava, Celje,

petek, 15.11.2019,

Objava v sistemu KATIS (str. 52);...

14 Aug
Nadarjeni učenci v luči smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti, Črenšovci 2015

mag. Silvo Šinkovec, Inštitut Franca Pedička, Ljubljana

Nadarjeni učenci v luči smotr...

10 Aug
O izkušnji poučevanja predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

STROKOVNI POSVET

O IZKUŠNJI POUČEVANJA PREDMETA

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA V...

1 Aug
Razvijanje etične kulture v šolstvu

PROGRAMA POSVETA

RAZVIJANJE ETIČNE KULTURE V ŠOLSTVU

Sreda, 16. 02. 2011, 14.0...