Vzgoja je oblikovanje človeka v notranji svobodnosti, je vódenje človeka v življenjsko zrelost.

Franc Pediček

Inštitut Franca Pedička

  • Inštitut Franca Pedička je bil ustanovljen 2010 z namenom, da razvija antropološko pedagogiko v duhu Franca Pedička.
  • Inštitut je izdal monografijo Franc Pediček: slovenski pedagog (2013), ki je bila oblikovana po posvetu o življenju in delu dr. Franca Pedička (22.10.2010).
  • Pomembna področja delovanja so: pedagogika, mir in nenasilje, etika in duhovnost.
  • Inštitut se ukvarja z raziskovalnim delom. Pomembnejša raziskava je bila narejena o vzgojnih načrtih, ki je predstavljena v knjigi Vzgojni načrt v šoli.

Pedagogika

»Smeh, sproščenost, dobra volja so 'olje' vzgoje, pri kateri vedno gre za brušenje otrokovega značaja, osebnosti. Brez tega 'olja' se to brušenje kaj rado brezuspešno konča. In tako ostaneta oba, tisti, ki vzgaja, in tisti, ki ga vzgajamo, pri svojem. To pa je vzgojni neuspeh in težko popravljiva škoda za obe strani. Iz tega torej sledi koristno spoznanje: v vzgoji morata imeti svoje mesto tudi smeh in sproščena dobra volja. In to velja nespremenjeno za vsa področja vzgoje: za družinsko, šolsko in širšo družbeno vzgojo, ki se razvija v okviru raznih organizacij, društev, krožkov in skupin.« Franc Pediček: Vozli družinske vzgoje
(Monografija, str. 53)

Zadnje objave

Ostanite v stiku z našimi zadnjimi objavami
22 Jun
Predlog implementacije pedagoškega koncepta KULTURA SPOŠTOVANJA

1. Vzgojne dejavnosti na Osnovni šoli Koroška Bela

Pedagoški koncept, ki služi za okvir n...

22 Jun
Predlog vzgojnega načrta, ki temelji na pedagoškem konceptu KULTURA SPOŠTOVANJA

1. Izhodišča vzgojnega načrta Osnovne šole Koroška Bela

Iz poročila analize stanja na pod...

22 Jun
POROČILO O INTERVJUJIH O ŽELJENEM VZGOJNEM KONCEPTU IN VZGOJNEM NAČRTU

1. Ključne ugotovitve intervjuvanja zaposlenih

Na podlagi sedmih vsebinskih vprašanj ki s...

22 Jun
ANALIZA OBSTOJEČEGA VZGOJNEGA NAČRTA IN VZGOJNIH DEJAVNOSTI

1. Sklepne ugotovitve analize pedagoških poročil Osnovne šole Koroška Bela

Na podlagi ped...