Predavanja za starše

Osnovna šola Črenšovci, 22. november 2017
Naslov: Temeljna matrica življenja: občutek lastne vrednosti

Osnovna šola Dobrovo, Goriška Brda, 21. november 2017
Naslov: Samospoštovanje

Osnovna šola Moravče, 16. november, 2017
Naslov: Vloga čustev v našem življenju

Osnovna šola Preddvor, 24. 11. 2016
Odnos med partnerjema in njegov vpliv na otrokov razvoj

Osnovna šola Komen, 8. 11. 2016
Vzgoja za vrednote

Kulturni dom sv. Jurij ob Ščavnici, prostovoljci Karitas, 18. 4. 2016
Spodbujanje razvoja samospoštovanja

 

Starejša predavanja so zbrana na tej povezavi.

 

Usmiljenje kot slog življenja, Trebnje 2016

V župnijski dvorani v Trebnjem je bilo v ponedeljek, 21. marca 2016  predavanje z naslovom Usmiljenje kot slog življenja. Predavanje je bilo izvedeno v sklopu priprav na svetoletno romanje za učitelje. Organizirala ga je območna skupnost Trebnje Društva katoliških pedagogov Slovenije.

Možnosti razvoja vzgojnega načrta: izsledki raziskave, Črenšovci 2016

Mag. Silvo Šinkovec
Možnosti razvoja vzgojnega načrta: izsledki raziskave

Possibilities of enrichment of educational plan: figures of research

Mednarodni pedagoški simpozij, Črenšovci, 19. in 20. februar 2016

AVTONOMIJA IN UVAJANJE ALTERNATIVNIH OBLIK DELA V ŠOLI IN V VRTCU<

Povzetek:
Od leta 2008 ima vsaka osnovna šola svoj vzgojni načrt. Izsledki raziskave so potrdili, da le-ti potrebujejo tudi vzgojne koncepte, da imajo statični in dinamični del, da je vzgojni načrt prebudil bolj zavzeto, sistematično in stalno delo na vzgojnem področju in da omogoča večjo avtonomijo šole. Možnosti razvoja vzgojnega načrta se kažejo v smeri spodbujanja kulture spoštovanja, povečanja izpolnitvenih vrednot v vzgojnih načrtih in povezovanja vzgojnega načrta s splošnim smotrom spodbujanja celostnega razvoja osebnosti.
Continue reading Možnosti razvoja vzgojnega načrta: izsledki raziskave, Črenšovci 2016

Franc Pediček (1922 – 2008)

Pedičkova pedagogika je izhajala iz osebe in se k njej vračala. Ni se mogel sprijazniti s kolektivizmom, niti z državnim monopolom nad idejami in nad ljudmi. Svoboda in spoštovanje vsakega posameznika sta bili srčika njegove misli. Človek v svoji enkratnosti in ustvarjalnosti je predstavljal zanj cilj vzgoje. Sledil je človeku, spoznaval človeka in služil človeku. Za to je plačal visoko ceno. Pa nič zato. “Vsi nesporazumi, sporeki in trki so ničevi vpričo vrednosti te zvestobe človeku kot izhodišču in sklepu vse moje vzgojnoizobraževalne prakse in vsega mojega pedagoško teoretičnega deleža v slovenskem človekoslovnem kozmosu” (Moja hoja za pedagogiko, str. 18). Silvo Šinkovec, Hoja za človekom, str 322 Continue reading Franc Pediček (1922 – 2008)