Častni član DKPS: dr. Franc Pediček

Društvo katoliških pedagogov Slovenije sestavljajo redni in častni člani. Redni člani so državljani Republike Slovenije, ki poklicno delajo na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih, srednjih in visokih šolah, domovih za mladino in vseh organizacijah, ki se kakor koli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo še posebej zanima, čeprav to ni njihov poklic. Pogoj je, da s podpisom pristopne izjave potrdijo, da sprejemajo pravila in program društva ter Etični kodeks članov DKPS.

Continue reading Častni član DKPS: dr. Franc Pediček