Franc Pediček (1922 – 2008)

Pedičkova pedagogika je izhajala iz osebe in se k njej vračala. Ni se mogel sprijazniti s kolektivizmom, niti z državnim monopolom nad idejami in nad ljudmi. Svoboda in spoštovanje vsakega posameznika sta bili srčika njegove misli. Človek v svoji enkratnosti in ustvarjalnosti je predstavljal zanj cilj vzgoje. Sledil je človeku, spoznaval človeka in služil človeku. Za to je plačal visoko ceno. Pa nič zato. “Vsi nesporazumi, sporeki in trki so ničevi vpričo vrednosti te zvestobe človeku kot izhodišču in sklepu vse moje vzgojnoizobraževalne prakse in vsega mojega pedagoško teoretičnega deleža v slovenskem človekoslovnem kozmosu” (Moja hoja za pedagogiko, str. 18). Silvo Šinkovec, Hoja za človekom, str 322 Continue reading Franc Pediček (1922 – 2008)

Častni član DKPS: dr. Franc Pediček

Društvo katoliških pedagogov Slovenije sestavljajo redni in častni člani. Redni člani so državljani Republike Slovenije, ki poklicno delajo na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih, srednjih in visokih šolah, domovih za mladino in vseh organizacijah, ki se kakor koli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo še posebej zanima, čeprav to ni njihov poklic. Pogoj je, da s podpisom pristopne izjave potrdijo, da sprejemajo pravila in program društva ter Etični kodeks članov DKPS.

Continue reading Častni član DKPS: dr. Franc Pediček