Vzgojni izzivi v digitalni dobi, 20. 4. 2024

VZGOJNI IZZIVI V DIGITALNI DOBI

Sobota, 20. 4. 2024, 8:30 – 16:00

Ljubljana, Rožna ulica 2

Program opolnomoči pedagoške delavce za vzgojno delovanje znotraj digitalnega sveta. Predstavi družbeni kontekst, v katerem odraščajo današnji učenci. Program predstavi spremembe razvoja možganov v digitalnem svetu otrok zaradi uporabe digitalnih naprav ter spremembe na kognitivnem, čustvenem, socialnem in etičnem področju zaradi vpliva digitalnih medijev. Predstavi ključne vrednote za šolo v digitalni dobi in bonton digitalne dobe v kontekstu spodbujanja celostnega razvoja osebnosti.

Udeleženci spoznavajo in reflektirajo sledeče teme:

 • raziskave o vplivu digitalnih medijev na delovanje možganov,
 • nezdrav življenjski slog mladih v digitalni dobi,
 • področja celostnega razvoja osebnosti,
 • pedagoška izhodišča za vzgojo za vrednote v digitalni dobi,
 • pripravijo bonton digitalne dobe.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN: Vsi pedagoški delavci in drugi zainteresirani posamezniki (na primer starši).

IZVAJALCA: Maja Klarendić, dr. med. in dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja

TRAJANJE: 8 ur

TOČKE: 8 urni seminar se točkuje z 0,5 točke.

KATIS: str. 298

CENA: 39,33 €, za udeležence VIZ 28,16 €

PRIJAVA: rok do 16. 4. 2024, preko sistema KATIS ali na e-naslov ifp@vrn.si ali 041 785 111.

TISK: Opis 2024 apr Izzivi

_________________

POVEZANI ČLANKI:

________________

PRETEKLE IZVEDBE:

 • 5.3. in 6.3. 2021, na daljavo
 • 26.8., 17.9. in 26.11. 2020, Ljubljana, OŠ Mirana Jarca
 • 6.3. in 7.3. 2020, Srednja ekonomska šola Ljubljana
 • 29.11.-30.11.2019, Golte, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

 

Prijavni obrazec za seminar Vzgojni izzivi v digitalni dobi

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna

VZGOJNI NAČRT: primeri dobrih praks, 22. 3. 2024

Strokovni seminar: petek, 22. marec 2024, 8:3016:00

OŠ Stročja vas, Ljutomer

Nadaljujemo pogovor o vzgojnih načrtih v osnovnih šolah na podlagi izsledkov raziskav in pogovorih na zadnjih seminarjih o vzgojnih načrtih ter izkušnjah osnovnih šol. Pomembno je izhajati iz stanja zdravja otrok in šolske klime ter pripraviti ustrezno prenovo vzgojnega načrta. Kaj šola potrebuje? Kaj učenci potrebujejo? Kako naj prenovimo vzgojni načrt?

Kako preveriti potrebe učencev, šole? S kakšnimi inštrumenti? Česa se lahko naučimo od dobrih primerov?

Kaj pripravlja ministrstvo s sedanjo šolsko prenovo glede vzgojnih načrtov?

TEME:

 • Primer prenove vzgojnega načrta: predstavitev projekta.
 • Potrebni inštrumenti: analiza stanja, vprašalniki in druga orodja
 • Predlog za prenovo vzgojnega načrta
 • Duševno zdravje otrok, potrebe učencev, vzgojni izzivi
 • Izzivi za vzgojni načrt ob sedanji šolski prenovi: kaj pravi dokument Nacionalni program vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 – 2033.

IZVAJALCI: dr. Dejan Hozjan, profesor na Pedagoški fakulteti Koper, Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje, dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja.

POSVETA se udeležijo ravnatelji, pomočniki ravnateljev, šolski svetovalni delavci, timi za vzgojni načrt, razredniki in profesorji osnovnih šol.

TRAJANJE: 8 ur

TOČKE: 0,5

KOTIZACIJA: 39,33 €, za udeležence VIZ 30,01 €

KATIS str. 375

PRIJAVA: rok do 18. 3. 2024, KATIS ali na e-naslov: ifp@vrn.si

TISK: 24 Vzgojni načrt – primeri dobrih praks opis

_______________

Prijavni obrazec:

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna

Samospoštovanje in kultura spoštovanja, 12. – 13. 1. 2024

Seminar

SAMOSPOŠTOVANJE IN KULTURA SPOŠTOVANJA

Petek, 12. 1. 2024, 16:00 – 20:00

Sobota, 13. 1. 2024, 8:30 – 17:00

Ljubljana, Rožna ulica 2, Prešernova dvorana

Samospoštovanje je izhodiščna matrica za vse odnose. Zato na seminarju raziščemo, kaj je samospoštovanje in kako ga razvijati. To je pomembno za osebni razvoj, kakor tudi učiteljem v pomoč pri izvajanju vzgojnih načrtov.

Ker je spoštovanje vrednota, ki jo v vzgojni načrt vključuje skoraj 90 % slovenskih osnovnih šol, je potrebno razvijati teoretični okvir in praktične veščine učiteljev, da bi šole dosegale cilje, ki so si jih postavile v vzgojnih načrtih. Vzgojni načrti spodbujajo razvijanje kulture spoštovanja.

Na seminarju predstavimo vrednoto spoštovanje kot izhodišče za dejavnosti in samospoštovanje kot jedro osebnosti. Program je osnovan na rezultatih izsledkov raziskave o vzgojnih načrtih, ki so predstavljeni v doktorski disertaciji z naslovom: Vzgojni načrt v vlogi spodbujanja celostnega razvoja osebnosti. Doktorska disertacija je objavljena v knjigi: Silvo Šinkovec, Vzgojni načrt v šoli (2017).

Udeleženci spoznavajo sledeče teme:

 • osnove spoštovanja in samospoštovanja,
 • samospoštovanje kot jedro osebnosti,
 • področja celostnega razvoja osebnosti,
 • povezanost zasvojenosti z nizkim samospoštovanjem,
 • nezdrav življenjski slog in možnosti razvoja zdravih navad,
 • komunikacijski šumi in obrambna komunikacija,
 • vloga vrednot v vzgojnih načrtih in motivacijska vloga vrednot,
 • osnovne veščine za spodbujanje razvoja samospoštovanja
 • priprava konkretnih možnosti razvoja vrednote spoštovanje.
  • KATIS: str.297
  • IZVAJALEC: dr. Silvo Šinkovec
  • KOMU JE SEMINAR NAMENJEN: strokovni delavci osnovne šole in vsi posamezniki, ki želijo izboljšati samopodobo
  • TRAJANJE: 16 ur
  • TOČKE: 16 urni seminar se točkuje z 1 točko
  • CENA: 55 €, za udeležence VIZ 34,94 €
  • PRIJAVA: do 8. 1. 2024, preko sistema KATIS ali ifp@vrn.si ali 041 785 111

PROGRAM: 12. – 13. 1. 2024 opis seminarja

PRETEKLE IZVEDBE:

 

POVEZANE VSEBINE

Prijavni obrazec za seminar Kultura spoštovanja in vzgojni načrt

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna

 

PRETEKLE IZVEDBE:

 • OŠ Valentin Vodnik, 2018, 8 ur
 • OŠ Majde Vrhovnik, 2018, 8 ur
 • Vrtec Mladi rod, 2018, 16 ur
 • OŠ Alojzija Šuštarja, 2018, 16 ur
 • OŠ Zalog, 2018, 8 ur
 • OŠ Preddvor, 2017
 • OŠ Moravče, 2017, 8 ur
 •  Šentvid, 2017, 24 ur
 • Območna skupnost DKPS Celje, 2017
 • Pedagoška fakulteta Ljubljana, 2017
 • OŠ Majde Vrhovnik, 2017
 • Območna skupnost DKPS Kranj, Medgeneracijski center, 2017
 • Območna skupnost DKPS Ljutomer, 2017
 • Društvo upokojenih učiteljev, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2017
 • Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Ljubljana, 2017
 • Pedagoški delavci, župnija Besnica, 2017
 • Posvet ob 20. letnici glasbene šole Matija Tomca, Zavod sv. Stanislava, 2017
 • Mednarodni simpozij, Črenšovci, 2017
 • Območna skupnost DKPS Črnomelj,  2016
 • Kulturni dom Semič, 2016
 • Ljudska univerza Šentjurj, Slomškov simpozij, Slom,  2016
 • OŠ Žužemberk, 2016
 • OŠ Komen, 2016
 • OŠ Negova,2016
 • OŠ Križe, 2016
 • Inštitut Franca Pedička: Pogovori o etiki, 2016
 • Srednja šola za rudarstvo in varstvo okolja, Velenje, 2016
 • Pedagoška fakulteta Koper, 2016
 • Mednarodni pedagoški simpozij, Avtonomija in uvajanje alternativnih oblik dela v šoli in vrtcu, Črenšovci, 2016
 • OŠ Mirana Jarca, 2016

ODMEVI UDELEŽENCEV:

 • Zelo uporabna tema, dobila sem motivacijo za delo na sebi, s starši in otroki, ko ugotoviš, da nikoli ni prepozno izboljšati stvari.
 • Všeč mi je bila možnost sodelovanja s predavateljem 1:1. Vsekakor spodbudno izobraževanje, predvsem usmerjeno na človeka samega.
 • Zabavno, še posebno delavnice. Všeč mi je bilo strokovno podajanje, s primerjavami več avtorjev.
 • Všeč mi je bilo aktivno sodelovanje, igranje vlog, iskanje rešitev.

Tanatogogika: kultura poslavljanja, 10. – 11. 11. 2023

TANATOGOGIKA: KULTURA POSLAVLJANJA

 • Petek, 10. 11. 2023, 16:00 – 20:00
 • Sobota, 11.11. 2023, 8:30 – 17:00
 • Ljubhospic, Hradeckega 20, Ljubljana

Seminar sloni na izrazu dr. Pedička tanatogogika, ki opisuje proces izgubljanja in poslavljanja. Izgube in poslavljanja spremljajo vsakdanji del pedagoškega procesa. V sodelovanju s hišo Ljubhospic smo pripravili seminar, ki približa udeležencem proces žalovanja, spremljanje žalujočih ter soočanje z izkušnjami izgubljanja, bolezni in zdrsov, kar spremlja slehernega človeka.

Udeleženci spoznavajo sledeče teme:

  • temeljna pedagoška misel o tanatogogiki,
  • svoj odnos do smrti in izgub v življenju,
  • sodoben odnos do izgub in smrti,
  • vrste izgub, s katerimi se srečajo učenci,
  • izkušnje pedagoških delavcev pri soočanju z žalovanjem učencev,
  • spoznajo področja celostnega razvoja osebnosti,
  • proces žalovanja,rituali žalovanja,
  • proces spremljanja žalujočih,
  • kultura poslavljanja.

IZVAJALCI: dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja, dr. Marjan Sedej, direktor Zavoda Ljubhospic, Tatjana Fink, strokovni vodja Hiše Ljubhospica, prof. Jana Ozimek, slovenistka

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN: Vsi pedagoški delavci in drugi zainteresirani posamezniki.

TOČKE: 0,5 točke.

Kotizacija za zaposlene v vzgoji in izobraževanju 34.03 € in 52 € za druge udeležence.

TISK: Opis seminarja

___________________

POVEZANI ČLANKI

PRETEKLE IZVEDBE:

___________________

Prijavni obrazec za seminar Tanatogogika: kultura poslavljanja

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna

Vzgojni načrt: oblikovanje identitete šole, 24. 3. 2023

petek, 24. marec 2023, 8:3016:00

OŠ Stročja vas, Ljutomer

Nadaljujemo pogovor o vzgojnih načrtih v osnovnih šolah. Na podlagi izsledkov raziskave o vzgojnih načrtih in razpravah na zadnjih seminarjih o izkušnjah osnovnih šol bomo naredili korak naprej.

Pomembno je izhajati iz stanja zdravja otrok in pripraviti ustrezen odgovor šole na obstoječe stanje, zato bomo pogledali nekaj statističnih podatkov iz zadnjih raziskav ter razmišljali, kaj ti podatki povedo razredniku, profesorju, šolski svetovalni službi in ravnatelju.

Vrednote šole so vodilo za oblikovanje šolske kulture, zato se bomo vprašali, kako vrednote lahko pomagajo pri načrtovanju pedagoškega dela. Da bo šola lažje kos izzivom, je pomembno oblikovati jasno lastno istovetnost, kar omogoča ustvarjati šolsko klimo.

Kaj šola za to potrebuje? Kako naj to naredi? Kakšne vzgojne dejavnosti lahko šola izvede, da doseže želene cilje?

TEME:

 • Duševno zdravje otrok in naš odgovor

 • Vrednota spoštovanja, kultura spoštovanja in samospoštovanje

 • Oblikovanje vzgojnega načrta: dejavnosti

 • Oblikovanje identitete šole

IZVAJALCI: dr. Dejan Hozjan, profesor na Pedagoški fakulteti Koper, Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje, dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja.

POSVETA se udeležijo: ravnatelji, pomočniki ravnateljev, šolski svetovalni delavci, timi za vzgojni načrt, razredniki in profesorji osnovnih šol.

CENA: 40 € za prvega udeleženca, 30 € za drugega in 20 € za tretjega udeleženca iste šole.

INFO in PRIJAVA: 041 785 111, ifp@vrn.si

ROK ZA PRIJAVO: 17.3.2023

23 Vzgojni načrt in oblikovanje identitete šole.

 

Večplastna interpretacija Krsta pri Savici, OŠ Sodražica, 25. 6. 2020

Vsako umetniško delo ima več možnih interpretacij (literarno slogovna, zgodovinska, strukturalistična, psihološka, filozofska, eksistencialistična itd.). Spoznavati našega pesniškega velikana v njegovi rojstni hiši, lepoto slovenskega jezika in bogastvo sporočil je svojevrstna izkušnja.

Udeleženci si ogledajo recital Krst pri Savici. Na delavnici pregledajo različne teme, ki jih besedilo prinaša in se soočijo z večplastno interpretacijo. Raziskujejo zgodovinsko ozadje Krsta pri Savici in s tem zgodovino Slovencev. Z večplastno interpretacijo umetniškega besedila udeleženci iščejo spodbudne dejavnosti za zmanjševanje osebnih stisk, prepoznavanje različnih narodnostnih in verskih identitet v družbi in spodbujanje spoštovanja med njimi.

Udeleženci:

 • si ogledajo recital Krsta pri Savici
 • večplastno berejo besedilo
 • in iščejo sporočila besedila,
 • se poglobijo v zgodovinsko ozadje Krsta,
 • se srečajo z več možnimi interpretacijami Krsta,
 • ozavestijo svoj odnos do agresije, smrti in izgub v življenju,
 • spoznajo področja celostnega razvoja osebnosti,
 • iščejo načine, kako sporočila pesnitve uporabiti pri pedagoškem delu.

IZVAJALCI: Anatol Štern, gledališki igralec, ddr. Verena Perko, arheologinja, dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN: vsi pedagoški delavci (vzgojitelji, učitelji, profesorji, razredniki, šolski svetovalni delavci, ravnatelji) in drugi zainteresirani posamezniki (starši).

TRAJANJE: 8 ur

NAČIN DELA: gledališka predstava, predavanja in delavnice.

IZVEDBA: po dogovoru

TOČKE: 8 urni seminar se točkuje z 0,5 točke.

CENA: 47 €

PROGRAM: natisni

 

PRETEKLE IZVEDBE:

ODMEVI UDELEŽENCEV:

 • Dobila sem podlago oz. vzpodbudo in radovednost za nadaljnje in ponovno raziskovanje Prešerna ter zgodovine.
 • Všeč mi je bil seminar na terenu. Novo doživetje.
 • Všeč mi je bil recital v Prešernovi hiši, predavanje dr. Perko, ter sprehod do slapa.

Povezane vsebine:

 • Šinkovec Silvo (2018): Odločitve v Krstu pri Savici. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 79: 40-42.
 • Šinkovec Silvo (2018): Prešernov Credo v Krstu pri Savici. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 77: 42-43.
 • Šinkovec Silvo (2018): Boji v življenju v luči Prešernovega Krsta. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 78: 43-45.
 • Šinkovec Silvo (2018): Ljubezen v Krstu pri Savici. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 80: 44-45.

 

Prijavni obrazec za seminar Večplastna interpretacija Krsta pri Savici

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna

 

Čustva nas učijo, 18. 1. 2020

Psihološka delavnica: Čustva nas učijo

Vsi močno doživljamo čustva, pogosto pa ne vemo, kako z njimi ravnati. Zato pogosto prihajamo v medosebne konflikte. Od objave Golemanove knjige Čustvena inteligenca se več posvečamo čustvenemu razvoju. Še vedno pa manjkajo osnovna znanja o posameznih čustvih.

Kaj so čustva in kako z njimi živeti? Na delavnici se učimo kako posamezno čustvo čutimo, kako ga izražamo, kako se zapletemo v začarani krog čustva ter kako smiselno uporabljati informacije, ki jih čustvo sporoča. Na delavnici se bomo seznanili z osnovami čustvene pismenosti in spoznali osnovna čustva.

Uporabljati prave informacije, ki jih sporočajo čustva o nas in okolici, je najboljša preventiva pred izgorelostjo, odvisnostjo in drugimi oblikami nezdravega življenja ter pomemben vir ustvarjalnega življenja in zdravih medosebnih odnosov.

Kraj: Kulturni center Primoža Trubarja, Šentjernej

Čas:18. januar 2020, od 8:00 do 15:00

Kotizacija: 25 €

Prijave: blagajna@kc-sentjernej.si ali 07/393 13 71 med 13.00 in 15.00, ob četrtkih do 16.00