Vsako umetniško delo ima več možnih interpretacij (literarno slogovna, zgodovinska, strukturalistična, psihološka, filozofska, eksistencialistična itd.). Spoznavati našega pesniškega velikana v njegovi rojstni hiši, lepoto slovenskega jezika in bogastvo sporočil je svojevrstna izkušnja.

Udeleženci si ogledajo recital Krst pri Savici. Na delavnici pregledajo različne teme, ki jih besedilo prinaša in se soočijo z večplastno interpretacijo. Raziskujejo zgodovinsko ozadje Krsta pri Savici in s tem zgodovino Slovencev. Z večplastno interpretacijo umetniškega besedila udeleženci iščejo spodbudne dejavnosti za zmanjševanje osebnih stisk, prepoznavanje različnih narodnostnih in verskih identitet v družbi in spodbujanje spoštovanja med njimi.

Udeleženci:

 • si ogledajo recital Krsta pri Savici
 • večplastno berejo besedilo
 • in iščejo sporočila besedila,
 • se poglobijo v zgodovinsko ozadje Krsta,
 • se srečajo z več možnimi interpretacijami Krsta,
 • ozavestijo svoj odnos do agresije, smrti in izgub v življenju,
 • spoznajo področja celostnega razvoja osebnosti,
 • iščejo načine, kako sporočila pesnitve uporabiti pri pedagoškem delu.

IZVAJALCI: Anatol Štern, gledališki igralec, ddr. Verena Perko, arheologinja, dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN: vsi pedagoški delavci (vzgojitelji, učitelji, profesorji, razredniki, šolski svetovalni delavci, ravnatelji) in drugi zainteresirani posamezniki (starši).

TRAJANJE: 8 ur

NAČIN DELA: gledališka predstava, predavanja in delavnice.

IZVEDBA: po dogovoru

TOČKE: 8 urni seminar se točkuje z 0,5 točke.

CENA: 47 €

PROGRAM: natisni

 

PRETEKLE IZVEDBE:

ODMEVI UDELEŽENCEV:

 • Dobila sem podlago oz. vzpodbudo in radovednost za nadaljnje in ponovno raziskovanje Prešerna ter zgodovine.
 • Všeč mi je bil seminar na terenu. Novo doživetje.
 • Všeč mi je bil recital v Prešernovi hiši, predavanje dr. Perko, ter sprehod do slapa.

Povezane vsebine:

 • Šinkovec Silvo (2018): Odločitve v Krstu pri Savici. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 79: 40-42.
 • Šinkovec Silvo (2018): Prešernov Credo v Krstu pri Savici. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 77: 42-43.
 • Šinkovec Silvo (2018): Boji v življenju v luči Prešernovega Krsta. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 78: 43-45.
 • Šinkovec Silvo (2018): Ljubezen v Krstu pri Savici. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 80: 44-45.

 

Prijavni obrazec za seminar Večplastna interpretacija Krsta pri Savici

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna