Kultura spoštovanja in vzgojni načrt, Celje, 13. 3. in 14. 3. 2020