Vzgojni načrt: oblikovanje identitete šole, 24. 3. 2023

petek, 24. marec 2023, 8:3016:00

OŠ Stročja vas, Ljutomer

Nadaljujemo pogovor o vzgojnih načrtih v osnovnih šolah. Na podlagi izsledkov raziskave o vzgojnih načrtih in razpravah na zadnjih seminarjih o izkušnjah osnovnih šol bomo naredili korak naprej.

Pomembno je izhajati iz stanja zdravja otrok in pripraviti ustrezen odgovor šole na obstoječe stanje, zato bomo pogledali nekaj statističnih podatkov iz zadnjih raziskav ter razmišljali, kaj ti podatki povedo razredniku, profesorju, šolski svetovalni službi in ravnatelju.

Vrednote šole so vodilo za oblikovanje šolske kulture, zato se bomo vprašali, kako vrednote lahko pomagajo pri načrtovanju pedagoškega dela. Da bo šola lažje kos izzivom, je pomembno oblikovati jasno lastno istovetnost, kar omogoča ustvarjati šolsko klimo.

Kaj šola za to potrebuje? Kako naj to naredi? Kakšne vzgojne dejavnosti lahko šola izvede, da doseže želene cilje?

TEME:

  • Duševno zdravje otrok in naš odgovor

  • Vrednota spoštovanja, kultura spoštovanja in samospoštovanje

  • Oblikovanje vzgojnega načrta: dejavnosti

  • Oblikovanje identitete šole

IZVAJALCI: dr. Dejan Hozjan, profesor na Pedagoški fakulteti Koper, Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje, dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja.

POSVETA se udeležijo: ravnatelji, pomočniki ravnateljev, šolski svetovalni delavci, timi za vzgojni načrt, razredniki in profesorji osnovnih šol.

CENA: 40 € za prvega udeleženca, 30 € za drugega in 20 € za tretjega udeleženca iste šole.

INFO in PRIJAVA: 041 785 111, ifp@vrn.si

ROK ZA PRIJAVO: 17.3.2023

23 Vzgojni načrt in oblikovanje identitete šole.

 

Dogodek

Dne: 24.03.2023
do: 24.03.2023
Kraj: Ljutomer