Čustva nas učijo

Psihološka delavnica: Čustva nas učijo

Vsi močno doživljamo čustva, pogosto pa ne vemo, kako z njimi ravnati. Zato pogosto prihajamo v medosebne konflikte. Od objave Golemanove knjige Čustvena inteligenca se več posvečamo čustvenemu razvoju. Še vedno pa manjkajo osnovna znanja o posameznih čustvih.

Kaj so čustva in kako z njimi živeti? Na delavnici se učimo kako posamezno čustvo čutimo, kako ga izražamo, kako se zapletemo v začarani krog čustva ter kako smiselno uporabljati informacije, ki jih čustvo sporoča. Na delavnici se bomo seznanili z osnovami čustvene pismenosti in spoznali osnovna čustva.

Uporabljati prave informacije, ki jih sporočajo čustva o nas in okolici, je najboljša preventiva pred izgorelostjo, odvisnostjo in drugimi oblikami nezdravega življenja ter pomemben vir ustvarjalnega življenja in zdravih medosebnih odnosov.

Kraj: Kulturni center Primoža Trubarja, Šentjernej

Čas:18. januar 2020, od 8:00 do 15:00

Kotizacija: 25 €

Prijave: blagajna@kc-sentjernej.si ali 07/393 13 71 med 13.00 in 15.00, ob četrtkih do 16.00

O izkušnji poučevanja predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

STROKOVNI POSVET

sobota, 14. 4. 2012, Duhovno središče svetega Jožefa Ljubljana

Dnevni red:

CILJI POSVETA

PREDSTAVITEV STAREGA IN NOVEGA UČNEGA NAČRTA ZA DDVE

DELITEV IZKUŠENJ POUČEVANJA PREDMETA DDVE

  • cilji, ki jih učitelji zasledujejo
  • vrednotenje (ne)doseženih ciljev
  • teoretična ozadja
  • metode
  • uporabljena gradiva
  • motiviranje
  • izkušnja medpredmetnega sodelovanja
  • katere vsebine bi dodali v program
  • potrebna dodatna znanja za poučevanje tega predmeta

DIDAKTIČNI POUDARKI POUČEVANJA in neformalne oblike poučevanja vsebin tega predmeta

POVZETKI POSVETA

Gradivo posveta je objavljeno v reviji Vzgoja št.

Razvijanje etične kulture v šolstvu

PROGRAMA POSVETA

RAZVIJANJE ETIČNE KULTURE V ŠOLSTVU

Sreda, 16. 02. 2011, 14.00 – 19.00

Duhovno središče sv. Jožefa,

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

(Cukaletova dvorana, vhod z Zarnikove ulice)

Pripravlja se nova bela knjiga za šolstvo. Šola odseva družbo. Krizni čas, v katerem živimo, kliče tudi po dvigu kakovosti etične zavesti, poštenosti in spoštovanju vseh. Svet se je zamajal in išče novo ravnotežje. Na čem bi ravnotežje temeljilo? Katere vrednote bi zagotovile boljšo družbo? Kako mladim pomagati do višje stopnje moralnega razvoja?

V tem kontekstu se je rodila zamisel, da bi organizirali posvet o etiki v šoli. Uredništvo revije Vzgoja je pripravilo žarišče 49. številke na temo posveta. Nekateri prispevki bodo še nastali. Tudi ti bodo objavljeni. Institut Franca Pedička, Inštitut Antona Trstenjaka, Društvo katoliških pedagogov Slovenije in revija Vzgoja vabimo na posvet Razvijanje etične kulture. Veseli smo hitrega odziva širokega kroga strokovnjakov. Prepričani smo, da bo razprava na našem posvetu prispevala uresničljive in potrebne zamisli o etični kulturi, ki jo slovenska šola lahko goji v prihodnje. Naj bo naš pogovor prispevek k prihodnosti slovenske šole in mestu etike v njej.

14.00 – 15.30: Družbeni kontekst: KRIK PO ETIKI IN ŠOLA – izzivi, izhodišča in načela

Uvodni nagovor: dr. Jože Trontelj, predsednik SAZU

Dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport

Okrogla miza: vodi mag. Silvo Šinkovec

Razpravljavci: dr. Jože Trontelj, dr. Igor Lukšič, dr. Lovro Šturm, dr. Brane Klun, dr. Roman Globokar, dr. Janez Krek, Majda Kovačič Cimperman

15.30 – 15.50 odmor

15.50 – 17.10: Izkušnje: KAJ NAM ŠOLSKI PROSTOR NUDI – možnosti, vprašanja in dileme

Uvodni nagovor: Helena Mazi Golob, ravnateljica OŠ Trzin

Okrogla miza: vodi dr. Jože Ramovš

Razpravljavci: dr. Božidar Voljč, Lidija Hamler, mag.Helena Mazi Golob, dr. Zdenko Kodelja, dr. Stanko Gerjolj, mag. Jernej Pisk, dr. Magdalena Šverc

17.10 – 17.30 odmor

17.30 – 19.00: Refleksija: PRIHODNOST ŠOLE V BELI KNJIGI – predlogi in rešitve

Uvodni nagovor – dr. Ivan Štuhec, direktor Zavoda Antona Martina Slomška

Okrogla miza: vodi dr. Dejan Hozjan

Razpravljavci: dr. Miro Cerar, dr. Anton Stres, dr. Ivan Štuhec, Marijana Kolenko, mag. Gordana Tekavčič, Marjan Žveglič