Deprecated: Function create_function() is deprecated in /_xroot/web/sites/pedagogika.si/wwwroot/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/formatting.php on line 54

Na seminarju pregledamo vzroke za zdrs v zasvojenost, pri tem čustvom namenimo posebno pozornost.

Program je osnovan na rezultatih izsledkov raziskave o vzgojnih načrtih, ki so predstavljeni v doktorski disertaciji z naslovom: Vzgojni načrt v vlogi spodbujanja celostnega razvoja osebnosti. Doktorska disertacija je objavljena v knjigi: Silvo Šinkovec, Vzgojni načrt v šoli (2017).

Od objave Golemanove knjige Čustvena inteligenca se tudi v vzgojno izobraževalnih ustanovah bolj posvečamo čustvenemu razvoju. Še vedno pa manjkajo osnovna znanja o posameznih čustvih. Vzgojni načrti so dobra priložnost, da vanje vključimo tudi čustveno opismenjevanje, saj je za celostni razvoj osebnosti čustvena pismenost ključnega pomena.

Ker je zaradi čustvene nepismenosti veliko težav z zasvojenostjo, je preventiva zasvojenosti tesno povezana s čustvenim opismenjevanjem.

Seminar je korak na poti v večje zavedanje pomena čustvene pismenosti in razvoja čustvene inteligence, najprej pri udeležencih seminarja. Na seminarju se posvečamo osnovnim in sestavljenim čustvom.

Udeleženci bodo:

  • poznali, kaj je čustvena inteligenca,
  • vedeli, kaj so čustva in kakšen pomen imajo pri razvoju osebnosti,
  • znali prebrati znake tesnobnega vedenja,
  • prepoznavali osnovna in sestavljena čustva,
  • znali prebrati sporočilo osnovnih čustev,
  • povezovali začaran krog pri posameznem čustvu,
  • znali sedem načinov, kako lahko pri pouku spodbujajo čustveno pismenost,
  • spoznali osnove razvijanja odvisnega vedenja zaradi čustvene nepismenosti,
  • se učili, kako biti sam svoj čustveni mentor.

IZVAJALEC: dr. Silvo Šinkovec

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN: ravnatelji, šolska svetovalna služba, šolska zbornica, razredniki, profesorji

TRAJANJE: 16 ur (8 + 8 ali 4 + 8 + 4)

NAČIN DELA: predavanja in delavnice.

KATIS: Letos seminar ni v katalogu. Objavljen bo prihodnje leto.

TOČKE: 16 urni seminar se točkuje z 1 točko.

TISK: PDF

Prijavni obrazec za seminar Tesnoba: Vir zdrsa v zasvojenost. Kje je odgovor?

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna

 

Povezane vsebine:

  • Šinkovec, Silvo (2002): Med prvimi proti zasvojenosti: pogovor z dr. Martienom Kooymanom. V: Vzgoja (Naš pogovor), IV, 14: 29–31.