Strokovni posveti

“Vzgoja je oblikovanje človeka v notranji svobodnosti, je vódenje človeka v življenjsko zrelost.” dr. Franc Pediček, Mladostnikovo vedenje, 1968

Posvet o dr. Francu Pedičku

Posveti
Vse o posvetu je na tej povezavi.
Read More
1 2 3 4

 

Pretekli posveti: