Strokovni posveti

“Vzgoja je oblikovanje človeka v notranji svobodnosti, je vódenje človeka v življenjsko zrelost.” dr. Franc Pediček, Mladostnikovo vedenje, 1968

O izkušnji poučevanja predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

Posveti
STROKOVNI POSVET sobota, 14. 4. 2012, Duhovno središče svetega Jožefa Ljubljana Dnevni red: CILJI POSVETA PREDSTAVITEV STAREGA IN NOVEGA UČNEGA NAČRTA ZA DDVE DELITEV IZKUŠENJ POUČEVANJA PREDMETA DDVE cilji, ki...
Read More
1 3 4 5 6 7

 

Pretekli posveti: