O izkušnji poučevanja predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

STROKOVNI POSVET

sobota, 14. 4. 2012, Duhovno središče svetega Jožefa Ljubljana

Dnevni red:

CILJI POSVETA

PREDSTAVITEV STAREGA IN NOVEGA UČNEGA NAČRTA ZA DDVE

DELITEV IZKUŠENJ POUČEVANJA PREDMETA DDVE

  • cilji, ki jih učitelji zasledujejo
  • vrednotenje (ne)doseženih ciljev
  • teoretična ozadja
  • metode
  • uporabljena gradiva
  • motiviranje
  • izkušnja medpredmetnega sodelovanja
  • katere vsebine bi dodali v program
  • potrebna dodatna znanja za poučevanje tega predmeta

DIDAKTIČNI POUDARKI POUČEVANJA in neformalne oblike poučevanja vsebin tega predmeta

POVZETKI POSVETA

Gradivo posveta je objavljeno v reviji Vzgoja št. 54, junij 2012:

Dogodek

Dne: 14.04.2012
do: 14.04.2012
Kraj: Ljubljana