Vloga vrednot pri spodbujanju celostnega razvoja osebnosti, Črenšovci 2014

Mag. Silvo Šinkovec, Inštitut Franca Pedička: Vloga vrednot pri spodbujanju celostnega razvoja osebnosti

Mednarodni strokovni posvet

»AVTONOMIJA ŠOLE PRI URESNIČEVANJU VZGOJNE IN IZOBRAŽEVALNE FUNKCIJE«

7. mednarodni simpozij, Črenšovci, 21. in 22. feb. 2014

POVZETEK

Vrednote so orientacijski kompas življenja, del idealnega jaza in eno najbolj pomembnih gibal motivacije. Osnovne šole so v vzgojne načrte zapisale vrednote, ki so jih izbrale same. V naši raziskavi smo ugotovili, da so najbolj pogosto izbrane vrednote v osnovnih šolah spoštovanje, znanje in odgovornost, da so med kategorijami vrednot najbolj pogosto izbrane moralne vrednote. Članek opozori na nekaj poti za vzgojo za vrednote in na nivoje, ki jih ta vzgoja lahko doseže ter na to, da bi spoštovanje, kot največkrat izbrana vrednota in čustveno opismenjevanje, bila vključena v formalne in neformalne oblike izobraževanja na vseh stopnjah, da bi odločneje gojili kulturo spoštovanja med vsemi.