Možnosti razvoja vzgojnega načrta: izsledki raziskave, Črenšovci 2016

Mag. Silvo Šinkovec
Možnosti razvoja vzgojnega načrta: izsledki raziskave

Possibilities of enrichment of educational plan: figures of research

Mednarodni pedagoški simpozij, Črenšovci, 19. in 20. februar 2016

AVTONOMIJA IN UVAJANJE ALTERNATIVNIH OBLIK DELA V ŠOLI IN V VRTCU<

Povzetek:
Od leta 2008 ima vsaka osnovna šola svoj vzgojni načrt. Izsledki raziskave so potrdili, da le-ti potrebujejo tudi vzgojne koncepte, da imajo statični in dinamični del, da je vzgojni načrt prebudil bolj zavzeto, sistematično in stalno delo na vzgojnem področju in da omogoča večjo avtonomijo šole. Možnosti razvoja vzgojnega načrta se kažejo v smeri spodbujanja kulture spoštovanja, povečanja izpolnitvenih vrednot v vzgojnih načrtih in povezovanja vzgojnega načrta s splošnim smotrom spodbujanja celostnega razvoja osebnosti.

Abstract
Since 2008, each school has got its educational plan. The research results have confirmed that educational plans also need educational concepts; that educational plans have their static and dynamic parts; that educational plans have promoted more enthusiastic, systematic and continuous work on the field of education, and that the educational plan allows for greater school autonomy. The possibilities of developing an educational plan go in the direction of promoting the culture of respect, increasing the share of fulfillment values in educational plans and linking the educational plan with the general aim of promotion of the integrated development of personality.