Nadarjeni učenci v luči smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti, Črenšovci 2015

mag. Silvo Šinkovec, Inštitut Franca Pedička, Ljubljana

Nadarjeni učenci v luči smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti

Talented Students in the Light of Fostering Whole Personality Development

AVTONOMIJA DELA Z VIDIKA POSEBNIH POTREB IN NADARJENOSTI UČENCEV

Mednarodni pedagoški simpozij, Črenšovci, 13. in 14. februar 2015

Continue reading Nadarjeni učenci v luči smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti, Črenšovci 2015