Nadarjeni učenci v luči smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti, Črenšovci 2015

mag. Silvo Šinkovec, Inštitut Franca Pedička, Ljubljana

Nadarjeni učenci v luči smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti

Talented Students in the Light of Fostering Whole Personality Development

AVTONOMIJA DELA Z VIDIKA POSEBNIH POTREB IN NADARJENOSTI UČENCEV

Mednarodni pedagoški simpozij, Črenšovci, 13. in 14. februar 2015

POVZETEK

Na razvijanje talentov gledamo v luči oblikovanja celovite osebnosti. Pediček je na področju športa opozarjal, da je razvoj osebnosti učenca pred razvijanjem določenega talenta. Od storilnosti, ki je zaznamovala prvo obdobje skrbi za razvoj nadarjenih, do zgodnjega odkrivanja talentov, ki je značilno za drugo obdobje dela z nadarjenimi, se v tretjem odboju poudarja, da je potrebno skrbeti za oblikovanje osebnosti. Osnovne šole so največkrat v vzgojne načrte zapisale vrednoto spoštovanje, ki je najboljše vstopno mesto za celostni razvoj posameznega učenca, kajti samospoštovanje je srčika osebnosti. Od samospoštovanja je odvisno, kako bo z učenčevim telesnim in psihičnim zdravjem, v kolikšni meri bo razvil svoje talente, kakšna socialna okolja si bo oblikoval in kakšen voditelj bo.