3. Monografija

Franc Pediček, slovenski pedagog.
Založba: Inštitut Franca Pedička, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Jutro.
Ljubljana, 2013

 

“Prva naloga Inštituta dr. Franca Pedička je bila, da razišče življenje in delo človeka, katerega ime si je privzel. 22. oktobra 2010 smo pripravili posvet Življenje in delo prof. dr. Franca Pedička. Po posvetu smo se odločili, da ne bomo izdali zbornika posveta, ampak se bomo potrudili in gradivo razširili ter pripravili monografijo. Veseli smo, da je monografija nastala v tem obsegu in s tako vsebino. Prepričani smo, da bo v veselje vsem, ki so Pedička poznali, pa tudi vsem, ki ga niso, ker ga bodo ob objavljenih besedilih lahko spoznali.” Silvo Šinkovec, Predgovor, str.11-12.

 

 

VSEBINA:

I. Pedičkovo berilo. V prvem delu so odlomki besedil, iz različnih Pedičkovih knjig in intervjujev. S Pedičkovimi besedili smo želeli predstaviti avtorja v najbolj avtentični obliki, kot se predstavi s svojo besedo. V tem delu je objavljenih tudi nekaj pisem. Ob koncu poglavja so še tri izbrana besedila, ki jih lahko razumemo kot njegova duhovna oporoka: Pedičkova zadnja učna ura, De profundis in Molitev.

II. Sledi Franca Pedička na strokovnem področju je osrednji del monografije. Glavnina prispevkov v tem poglavju so prispevki s posveta. Nekateri prispevki so objavljeni takšni, kot so bili na posvetu (Anton Stres, Franci M. Kolenec, Marija Žabjek), nekatere prispevke so avtorji razširili (Angelca Žerovnik, Jože Ramovš, Dejan Hozjan, Silvo Šinkovec, Herman Berčič, Bogomir Novak, Jože Mlakar). Nekaj pa je člankov, ki so nastali po posvetu: Jože Dežman, Ivan Ferbežer, Hubert Požarnik, Zoran Jelenc, Zvonko Perat.

III. Besedila o Francu Pedičku. Uredništvu se je zdelo primerno, da v monografijo vključimo besedila, ki so bila o Pedičku zapisana ob podelitvi priznanj in ob njegovi smrti. Ti zapisi so svojevrstna pričevanja o življenju in delu dr. Pedička.

IV. Srečanja in spomini. Zadnji del monografije predstavlja zbirko spominov na srečanja s Pedičkom. Tu so zapisi dijakov, študentov, sodelavcev, prijateljev. Tudi ta del je svojevrsten dokument o osrednjem liku naše monografije. Veliko zanimivih zapisov, ki Pedička predstavljajo v luči učitelja, profesorja, prijatelja, raziskovalca, človeka itd.

KAZALO.

RECENZIJE:

 

NAROČILNICA.

ZAHVALA:

“Inštitut dr. Franca Pedička se zahvaljuje vnuku Mateju Pedičku, ki nam je na različne načine pomagal pri snovanju posveta in monografije, predvsem pa, da nam je dovolil, da inštitut nosi ime njegovega dedka. Inštitut dr. Franca Pedička se zahvaljuje tudi Društvu katoliških pedagogov Slovenije in Inštitutu Antona Trstenjaka za pomoč in veselje, ki smo ga delili pri organizaciji posveta in oblikovanju monografije. Veselimo se, da je tudi Fakulteta za šport 10. novembra 2011 organizirala posvet o dr. Pedičku. Zahvaljujemo se tudi Založništvu Jutro za prijetno sodelovanje pri izdaji monografije.”