Vzgojni načrt v šoli

21,90

Velikost: 165×235 mm • 240 strani • broširana vezava • Izid knjige: 28. 3. 2017

Več o knjigi.

 

Opis

Ozadje:

Od 2008 imajo vse slovenske osnovne šole svoj vzgojni načrt. Po nekaj letih mnoge šole svoje načrte pregledujejo in bi rade naredile korak naprej v razvoju svoje avtonomije in svoje identitete, kar jim vzgojni načrt omo goča. Šole iščejo okvir, svoj pedagoški koncept, znotraj katerega bi lahko razvijale svoj vzgojni načrt. Pomemben okvir šolam predstavlja tudi temeljni smoter vzgoje in izobraževanja ’spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev’. Pričujoča knjiga predstavi sedem ključnih vprašanj iz javne debate pred sprejetjem novele o vzgojnem načrtu (2. poglavje), različne tematizacije temeljnega smotra vzgoje in izobraževanja (3. poglavje). Avtor poda svoj pogled na vsebino ’smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti’ v 4. poglavju. Pomembna je tudi predstavitev vloge vrednot v motivacijskem krogu (5. poglavje). Po predstavitvi izsledkov raziskave (6. poglavje; analiza 60. vzgojnih načrtov in intervjuji s 30. vodstvi šol) avtor predstavi možnosti razvoja vzgojnih načrtov in predlaga pomembne teme za raziskovalno delo (7. poglavlje). Za šole je to neprecenljiv priročnik, za teoretike pa nepogrešljiva referenca.

Kaj o knjigi pravijo strokovnjaki, ki so spremljali nastanek knjige:

Dr. Dejan Hozjan: »Avtor v knjigi raziskuje eno ključnih vprašanj slovenske sodobne teorije vzgoje, in sicer oblikovanje celostno razvite osebnosti. Kljub večdesetletni prisotnosti omenjenega vzgojnega smotra v pedagoški praksi, se v pedagoškem raziskovanju premalokrat posvetimo vprašanju ustreznega razumevanja in uresničevanja celostno razvite osebnosti v slovenskem javnem osnovnem šolstvu. Knjiga nam ponuja prav slednje. Avtor jasno prikaže teoretično-konceptualno raznolikost v razumevanju vsebine celostno razvite osebnosti in s kritično distanco oblikuje lasten uvid v njeno vsebino. Knjiga Vzgojni načrt v šoli predstavlja pomembno orodje za vse snovalce vzgojnih načrtov, tako na nacionalni ravni kot na ravni osnovnih šol.«

Ddr. Barica Marentič Požarnik: »… Spodbudno je, da je ob nastajanju, spremljanju in spreminjanju vzgojnega načrta zaslediti vse več sodelovanja med učitelji in starši, več skupnega razmišljanja o tem, kako vzgojne dejavnosti čim bolj usmeriti v krepitev samospoštovanja učencev in celostnega razvoja njihove osebnosti. Besedilo tudi upravičeno opozarja, da učitelji v tem zahtevnem procesu potrebujejo več avtonomije ter čim bolj kakovostno usposabljanje in podporo, da bodo obvladali čim širši spekter vzgojnih dejavnosti.

Dr. Stanko Gerjolj: »Avtor zelo poglobljeno predstavi prepletenost med sistemi vrednot, vzgojnim načrtom in dimenzijami celostne osebnosti. Kontekstualizacija njegovih ugotovitev ter njihova umestitev v slovenski prostor pa pomenita neprecenljiv prispevek k vzgojnemu poslanstvu šole. V tem smislu so še zlasti dragoceni rezultati avtorjeve empirične raziskave, ki pedagoškega delavca motivirajo za neposredno praktično aplikacijo vzgojnega načrta.«

Predstavitve knjige Vzgojni načrt v šoli:

 • Medgeneracijski center, Cesta talcev 7, Kranj, 3. 4. 2017
 • Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 6. 4. 2017
 • Društvo katoliških pedagogov, Ljutomer, 31. 3. 2017
 • Na seminarju o samospoštovanju za pedagoške delavce, Slomškova dvorana, Vuzenica, 25. 3. 2017
 • Društvo upokojenih učiteljev, Ministrstvo za šolstvo, 22. 3. 2017
 • Svet revije Vzgoja, 21. 3. 2017
 • Letna skupščina Društva katoliških pedagogov Slovenije, Ljubljana, sv. Jožef, 18. 3. 2014
 • Za pedagoške delavce, župnija Besnica pri Kranju, 17. 3. 2017
 • Posvet ob 20 letnici glasbene šole Matija Tomc, Zavod sv. Stanislava, 14. 3. 2017
 • skupina ravnateljic katoliških vrtcev, 10. 3. 2017
 • Svet Inštituta Franca Pedička, 7. 3. 2017
 • Mednarodni simpozij v Osnovni šoli Črenšovci: 17. 2. 2017