Simpozij ob 20. letnici glasbene šole, Ljubljana 2017