7. O Francu Pedičku so zapisali

Ob Pedičkovi smrti (2008) so nastali pomenljivi zapisi o njegovem življenju in delu, pomembno vrednotenje njegovega dela.

Tanja Bezić, Zavod RS za šolstvo in Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije: Dr. Franc Pediček (1922-2008)

Zoran Jelenc, Andragoški center RS: Umrl je dr. Franc Pediček

Zdenko Medveš, Sodobna pedagogika, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko: Ob spominu na dr. Franca Pedička

Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka: Uvodnik

Silvo Šinkovec, Revija Vzgoja: Hoja za človekom

Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka: Pedičkova antropologizacija pedagogike

Marija Žabjek, Društvo katoliških pedagogov Slovenije: Dr. Franc Pediček