6. Nagrade in priznanja

V svobodni in samostojni Sloveniji so dr. Pedička odkrili in cenili. Spet je lahko svobodno objavljal, se vključeval v javno razpravo o vzgoji in izobraževanju. Za svoje delo je prejel najvišja priznanja in nagrade.

1993: Nagrada mesta Ljubljana, Mestni svet občine Ljubljana

Nagrado mesta Ljubljane je dr. Franc Pediček prejel 26. junija 1995. Nagrada je »priznanje za izjemni prispevek k razvoju pedagoške znanosti ter k vzgojno-izobraževalni praksi na Slovenskem, ki mu jo podeljuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana za leto 1993.«

2005: Zlati red za zasluge, predsednik republike Janez Drnovšek

Predsednik republike Janez Drnovšek je z ukazom št. 996-01-20/2005, z dne 8. 12. 2005, na posebni slovesnosti 19. 12. 2005 na Gradu Brdo pri Kranju Francu Pedičku izročil odlikovanje Zlati red za zasluge »za življenjski prispevek k pedagogiki in demokratizaciji slovenske družbe ter utemeljevanju razumevanja pomena narodne identitete.«

2007: Priznanje za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju, Ministrstvo za šolstvo in šport

Minister za šolstvo in šport RS, g. Milan Zver, je leta 2007 podelil »priznanje za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju« tudi Francu Pedičku.

Nagrade RS na področju šolstva za leto 2007
4. oktober 2007, Dvorana Union Ljubljana

2007: Častni član DKPS, Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Sklep o podelitvi prvega naziva častnega člana DKPS dr. Francu Pedičku je skupščina DKPS, kot najvišji
organ društva, sprejela 24. marca 2007.

 

Fakulteta za šport