GLOBALNO DRŽAVLJANSTVO: IDENTITETA IN SODELOVANJE

Bivanje v medkulturnem okolju sproža napetosti in tudi agresijo. Spoznavamo vzroke nasilja.

Udeleženci pridobijo naslednje kompetence:

  • Doživljanje umetniškega dela.
  • Kritično razmišljanje o lastni identiteti in identiteti drugih.
  • Sposobnost ustvarjanja pogovora z domačini in s priseljenimi učenci.
  • Senzibilnost za porajanje agresije v večkulturnem okolju.

 

IZVAJALCI: ddr. Verena Perko, Anatol Štern, dr. Silvo Šinkovec

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN: Učiteljem slovenskega jezika, zgodovine, domovinske, državljanske vzgoje ter etike in drugim pedagoškim delavcem

IZVEDBA: v letu 2023, Ljubljana

TOČKE: 8 urni seminar se točkuje z 0,5 točke.

CENA: 47 €

KATIS: str.115

PROGRAM:

PRIJAVNI OBRAZEC:

Obvezno strinjanje s pogoji uporabe:

Opomba:
* Polja iznačena z * so obvezna