Predstavitev izsledkov raziskave o vzgojnem načrtu, 2016 – 2017